Free Joomla Template by Discount Justhost
  • Marine Consulting - Konsultacije u pomorstvu
  • Marine Audits and Inspection - Pomorske Inspekcije i Vjestacenja
  • Export and Import - Uvoz i Izvoz (Evropa Azija I Pacifik)
  • Manning agency - Ukrcaj pomoraca
  • Port Management - Menadzment luka i marina

Obavještenje 2

Promocija knjiga Gosp. Bora Lučića

 

Promocija priručnika "STCW 2010 Manila amandmani-primjena konvencije u praksi" i "Organizacija obuke pomoraca", autora kapetana Bora Lučića, potpredsjednika Pacifičke pomorske asocijacije, održana je u Kotoru u organizaciji Udruženja pomorskih kapetana (UPK) i uz podršku Sindikata pomoraca Crne Gore i Bokeljske mornarice 809. Promociji u Domu Bokeljske mornarice, pored ostalih prisustvovali su ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović sa saradnicima, viceadmiral Bokeljske mornarice 809 Ilija Radović, direktor Lučke uprave Crne Gore Mladen Lučić, direktor Luke Kotor Vasilije Kusovac, dekan Fakulteta za pomorstvo dr Danilo Nikolić, direktor Srednje pomorske škole Kotor Veljko Botica i veliki broj predstavnika pomorske privrede.

 

Obavještenje 3

Seminar za profesore Srednje pomorske škole u Kotoru

 

27. januara 2015, održano je predavanje za profesore Srednje pomorske škole u Kotoru na temu STCW konvencije i organizovanja obuke pomoraca u skladu sa zahtjevima konvencije  koje je održao Capt. Boro Lučić, potpresjednik Pacifičke Pomorske Asocijacije i savjetnik kod medjunarodnih udruženja GlobalMET i NAUTICAL INSTITUTE (Medjunarodna nevladina udruženja koja imaju savjetodavnu ulogu kod IMO i koja aktivno učestvuju u radu raznih IMO odbora koja se bave pitanjima propisa o obuci pomoraca, uključujući i samo pisanje STCW konvencije). Predavanje koje je trajalo tri sata  po reakciji prisutnih bilo je veoma uspješno i dogovoreno je da se saradnja nastavi i u ubuduće.

 

Obavještenje 13

Naša kompanija je 23.11.2017. godine potpisala Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Srednjom Stručnom Školom iz Novog Sada, jednom od najuglednijih srednjoškolskih ustanova u Srbiji. Ova škola se bavi obrazovanjem kadra iz više različitih oblasti uključujući: mašinstvo, ekonomiju, građevinarstvo, elektrotehniku, trgovinu, turizam... sa posebnim akcentom na saobraćaj  gdje već 10 godina uspješno školuje kadrove za vazduhoplovstvo i drumski saobraćaj. U cilju zaokruživanja svojih aktivnosti na školovanju kadra iz domena saobraćaja škola je izvršila akreditovanje programa za školovanje pomorsko-nautičkog tehničara i brodomašinskog tehničara te otpočela sa školovanjem ovih profila. 

Upravo tu i počinje saradnja sa Srednjom Stručnom Školom koja je u našoj kompaniji prepoznala partnera na polju "in house" obuka, organizovanju i izvođenju praktične nastave za učenike, a u perspektivi i mogućnosti da najbolji učenici ova dva pomorska smjera budu ukrcani kao kadeti i asistenti stroja na brodovima kompanija sa kojima mi sarađujemo. Školovanje kvalitetnog kadra za pomorstvo je danas veoma zahtjevan proces koji diktiraju brojni tržišni činioci, a naše iskustvo i stručnost upravo u ovoj oblasti treba da omogući Srednjoj Stručnoj Školi iz Novog Sada da na tržištu postane prepoznatljiva po školovanju budućih pomoraca koji će biti sposobni da odgovore najtežim zahtjevima savremene plovdbe!

Za sve zainteresovane kandidate iz Crne Gore koji žele da kroz vanredno školovanje, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju steknu diplomu nautičkog ili brodomašinskog tehničara naša kompanija organizuje pripremnu nastavu iz svih stručnih predmeta, izvođenje praktične nastave, obezbjeđuje neophodnu literaturu kao i direktne konsultacije sa profesorima u prostorijama naše kompanije, čime svim polaznicima značajno smanjujemo troškove školovanja izvan Crne Gore.

Za sve dodatne informacije, uslove i termine polaganja molimo da nas kontaktirate na naše telefone: +382 (0)69 597 766 i +382 (0)69 560 840.