Free Joomla Template by Discount Justhost
  • Marine Consulting - Konsultacije u pomorstvu
  • Marine Audits and Inspection - Pomorske Inspekcije i Vjestacenja
  • Export and Import - Uvoz i Izvoz (Evropa Azija I Pacifik)
  • Manning agency - Ukrcaj pomoraca
  • Port Management - Menadzment luka i marina

Udruženje agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca Crne Gore

Udruženje agencija za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca Crne Gore je osnovano 5.12.2019. u Kotoru i upisano je u registar nevladinih organizacija rješenjem UPI 01-056/20-298, pod rednim brojem 9665, donijetim od Ministarstva javne uprave dana 24.01.2020. Naša agencija je jedan od osnivača udruženja.

Ciljevi Udruženja su:

· promocija, razvoj i unaprijeđenje djelatnosti posredovanje pri zapošljavanju pomoraca,

· zaštita interesa i prava članova u skladu sa postojećom zakonskom regulativom i Statutom,

· obezbjeđivanje što bolje i kvalitetnije ponude za zapošljavanje pomoraca a u skladu sa
važećim propisima i standardima,

· promocija pomorskog zanimanja, i

· smanjenje nezaposlenosti pomoraca i razvoju čitave pomorske industrije Crne Gore.
Djelatnosti Udruženja su:

· zastupanje interesa članova Udruženja pred organima državne vlasti,

· predlaganje zakonskih rješenja koja se odnose na djelatnost posredovanja pri zapošljavanju
pomoraca, sistem obrazovanja i sistem obuke pomoraca.

· utvrđivanje pravila ponašanja članova – agencija za posredovanja pri zapošljavanju
pomoraca.

· saradjom sa sličnim organizacijama iz djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju pomoraca,
organizacijama pomoraca kao i drugim pomorskim organizacijama.

· saradnjom sa organizacijama koje obavljaju obrazovanje i obuku pomoraca.

· informisanost pomoraca o stanju na tržištu pomorske radne snage.

· organizovanje savjetovanja, seminara, predavanja, okruglih stolova i sl. iz oblasti djelatnosti
posredovanja pri zapošljavanju pomoraca.

· izdavanje stručnih radova iz oblasti djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju pomoraca.
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno. Pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti zapošljavanja
odnosno posredovanja pri zapošljavanju pomoraca i kome je nadležni državni organ izdalo dozvolu
za rad mogu biti članovi Udruženja, ukoliko prihvataju ciljeve i djelatnosti definisane Statutom
Udruženja.

Organi Udruženja:

· Skupština: kap. Lazović Nenad, kap. Lučić Boro, kap. Mačić Goran, Mijović Bojan, kap.
Milutin Janko, kap. Sikimić Špiro i Vitić Nela.

· Lice ovlašćeno za zastupanje Udruženja – Predsjednik Udruženja: kap. Nenad Lazović, i

· Predsjednik Skupštine: kap. Janko Milutin.