Free Joomla Template by Discount Justhost
  • Marine Consulting - Konsultacije u pomorstvu
  • Marine Audits and Inspection - Pomorske Inspekcije i Vjestacenja
  • Export and Import - Uvoz i Izvoz (Evropa Azija I Pacifik)
  • Manning agency - Ukrcaj pomoraca
  • Port Management - Menadzment luka i marina

Obavještenje 11

Naša kompanija je uspješno završila projekat usporedjivanja pomorskih zakona na Pacifiku kao i usporedjivanje seta propisa (Global Regs) koje je IMO predložio pomorskim administracijama na usvajanje radi regulisanja sigurnosti brodova koji nisu pokriveni trenutnim konvencijama koje regulišu sigurnost na moru (SOLAS), zaštitu pomorskog okoliša (MARPOL) i ostalih bitnih konvencija, sa setom propisa koje su Pacifičke pomorske administracije uspostavile tokom prethodnih godina a koje se odnose na istu klasu brodova, tkz. NON-CONVENTIONAL VESSELS. Projekat je organizovan u saradnji sa IMO i PACIFIC COMMUNITY, i obuhvatio je usporedjivanje 105 pomorskih zakona devet Pacifičkih država, kao i usporedjivanje IMO „GlobalRegs“ seta propisa sa važećim Pacifičkim Pomorskim Kodeksom (PimLAWS). Naši prijedlozi i sam izvještaj će biti razmatrani i korišćeni tokom dopuna IMO-vih propisa (GlobalRegs) za NON-CONVENTIONAL brodove pa su time naša kompanija i svi ukljućeni u ovaj projekat direktno uključeni u razvoj propisa na globalnom nivou pod okriljem IMO-a što je velika čast za sve nas.